Choroby

Znajdź chorobę:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby:

Nerwica neogenna

Stan, w którym poczucie sensu życia zostaje znacznie obniżone, określamy mianem tak zwanej nerwicy neogennej. Wspomniane pojęcie wprowadził austriacki psychiatra i psychoterapeuta, więzień obozów koncentracyjnych oraz twórca humanizmu psychologicznego, Viktor Emil Frankl.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy nerwicy neogennej

Poczucie bezsensu towarzyszące nerwicy neogennej stanowi podłoże poważnych zaburzeń psychicznych, takich jak chociażby depresja czy lęk dezintegracyjny (zachodzący w czasie zmian w bodźcach napływających z otoczenia).

Z reguły poczucie bezsensu towarzyszy człowiekowi krótkotrwale. Innymi słowy ? ma charakter sytuacyjny i jest związany z konkretnymi wydarzeniami bądź przeżyciami. Jeśli proces obniżonego sensu życia utrzymuje się dłużej, możemy mówić o przemianie krótkotrwałego przygnębienia w czynnik patogenny będący podstawą nerwicy neogennej.

Schorzenie utrwala kryzys egzystencjalny oraz tendencję do izolowania się od rzeczywistości. Osoby cierpiące na nerwicę neogenną często mylnie postrzegają swoje otoczenie. Zniekształcają zewnętrzny świat tak, że wszystko wokół wydaje się pesymistyczne i bezsensowne.

Nieleczona nerwica neogenna z czasem może prowadzić do poważnych i groźnych zaburzeń na tle psychicznym. Nierzadko izoluje chorego od społeczeństwa, a w niektórych przypadkach prowadzi do myśli samobójczych.

Zobacz również objawy tej choroby: Objawy nerwicy neogennej

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne to cała grupa chorobowa, która polega na dziwnych zachowaniach ze strony jednostki odbiegających od norm przyjętych przez otoczenie. Same zaburzenia psychiczne można zaliczyć również do chorób cywilizacyjnych. czytaj więcej

Nerwica

Nerwica jest nierozłącznie związana z rozwojem cywilizacji. W ostatnich czasach obserwuje się wzrost liczby objawów nerwicowych w populacji ludzkiej. Istotna rolę odgrywają potęgujące się czynniki nerwicogenne, do których zalicza się:... czytaj więcej

Nerwica neurasteniczna

Do najczęstszych nerwic należy nerwica neurasteniczna, która cechuje się z jednej strony stanami rozdrażnienia i wybuchowości, a drugiej astenią, uczuciem osłabienia i niemożności. Występować będą wszystkie objawy typowe dla nerwicy i wszystkie objawy wegetatywne.... czytaj więcej

Nerwica lękowa

Lęk jest osiowym objawem wszystkich nerwic, przypadku nerwicy lękowej stanowi objaw dominujący, występuje również w psychozach. Lęk tym różni się od strachu, że w tym ostatnim istnieją rzeczywiste czy też możliwe zagrożenia. czytaj więcej

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Dieta czekoladowa

Dieta czekoladowa

Czy można jeść czekoladę i schudnąć? Jak się okazuje - tak. »

Artykuły

Tagi

Najnowsze choroby